پیـــــــــــــــــــــــــــــــــتِکپیوندها

۴ مطلب در شهریور ۱۳۹۶ ثبت شده استتو رفتی، سیل اشکها ،کشتی ماتم زده را با خود برد


به دیاری که شود عشق تو را ،از یاد برد


من دلم بی تو شکست ،غرق غمم


تو کجایی که ببینی ،رفتنت جان  مرا  درخاک برد!!


از طرف خودم

۱۱۱ نظر ۳۱ شهریور ۹۶ ، ۱۱:۳۶
Va hid


به بهانه  نداشته هایم،قلبم را  ترک کرد


تا به بهای نداشتنش ، قلبم  تَرَک بردارد


از طرف خودم

۹۲ نظر ۱۴ شهریور ۹۶ ، ۱۴:۳۱
Va hid


هست ولی نیست آنکه دلم با او نیست


نیست ولی هست آنکه دلم با او هست


از طرف خودم

۵۷ نظر ۱۰ شهریور ۹۶ ، ۱۱:۴۱
Va hid


واژه ای برای سرودنت نیافته ام

 

 آخر واژه ها هم با دیدنت خودشان را گم کرده اند!

 

   

از طرف خودم

۵۶ نظر ۰۲ شهریور ۹۶ ، ۱۷:۵۴
Va hid