پیـــــــــــــــــــــــــــــــــتِکپیوندها

دوست دارم برم!!

 

ای کاش برم!!

 

اگه رفتم حلال کنید!

بی مخاطب

۷۴ نظر ۲۸ آبان ۹۶ ، ۰۲:۱۵
Va hid


لمس کن کلماتی را که برایت می نویسم


تا بخوانی و بفهمی چقدرجایت خالیست . . .


تا بدانی نبودنت آزارم می دهد . . .


لمس کن نوشته هایی را که لمس ناشدنیست و عریان . . .


که از قلبم بر قلم و کاغذ می چکد


لمس کن گونه هایم را که خیس اشک است و پُر شیار . . .


لمس کن لحظه هایم را

. . .

تویی که نمیدانی من که هستم٬


لمس کن این با تو نبودن ها را


لمس کن . . .ناشناس

۷۷ نظر ۱۰ آبان ۹۶ ، ۱۹:۰۰
Va hidتو رفتی، سیل اشکها ،کشتی ماتم زده را با خود برد


به دیاری که شود عشق تو را ،از یاد برد


من دلم بی تو شکست ،غرق غمم


تو کجایی که ببینی ،رفتنت جان  مرا  درخاک برد!!


از طرف خودم

۱۱۲ نظر ۳۱ شهریور ۹۶ ، ۱۱:۳۶
Va hid


به بهانه  نداشته هایم،قلبم را  ترک کرد


تا به بهای نداشتنش ، قلبم  تَرَک بردارد


از طرف خودم

۹۴ نظر ۱۴ شهریور ۹۶ ، ۱۴:۳۱
Va hid