۲۵ مطلب در تیر ۱۳۹۶ ثبت شده است

مانع دیدار!


عشقی که با نگاهی آغاز شد

 

فریادی که در وصفت آواز شد

 

کاخ رویایی که در فراقت آوار شد

 

قلبی که در نبودنت بیمار شد

 

و لعنت به دنیایی که مانع دیدار شد!! 

 

 

از طرف خودم

۳۷ نظر

خاطر خواهی!


خاطر خواهی یعنی


زیر خروارها خاطره تنها خاطره به خاطرم خطور می کند


و خاطرش از خاطرم عبور نمی کند !
از طرف خودم

۳۳ نظر

معشوق خیالی!


چه خیالیست ،چه خیالیست ،با تو بودن چه خیالیست!


چه خیالیست که تعبیر ندارد؟!


نکند وهم و خیال است، خیالی که خیالیست!
از طرف خودم

۳۰ نظر

حسادت زنانه!


چند صباحیست که زمن دل بریدی و رفتی

 

در غم نبودنت عجیب  با رویا وآرزو سر می کنم

 

شاید حسادت زنانه ات  گل کند و برگردی !
از طرف خودم

۲۲ نظر