هشدار

هر کانال و یا هر نام  کاربری تحت عنوان پیــــتِک  در تلگرام یا هر شبکه اجتماعی دیگر،جعلی می باشد و مسئولیت ناشی از آن بر عهده آن شخص می باشد ،ما را فقط از طریق همین وب دنبال کنید!!