چقدر ظالمانه!!

این ها فقط چند تا  توله سگ نیستند

بلکه نسبت به ادم های ناتوان هم یه عده همین کار می کنند!!
ما برتریم!!!
۳۳

ما حتی خر هم نیستیم!!کاش من هم خر بودم !!!

۴۶

تو رو خدا بیا!!! موزیک

آشوبم نکن!!!

رفت و امدنی در کار نیست!!!

۲۷

بدون شرح!!!


او رفت و او نیامد!!!

۲۳
پیوندها
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان