غم مردم این سرزمین مرا کشت!!

چقدر رنج و بدبختی در چهره های این بچه های معصوم است!لعنت به تبعیض و بی عدالتی !!

۲۹

دنیامی! موزیک
نگاهم کن!! 

۲۹

تنها همیشه تنهاست!! موزیک!!


او نیست!!

۲۳
پیوندها
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان