آواره کوه و بیابانم!


                       والله که شهر بی‌تو مرا حبس می‌شود                              آوارگی و کوه و بیابانم آرزوست!!!

۳ نظر

بدون تو نفس نمی کشم!


همین حوالی کسانی هستند که تا دیروز می گفتند:


بدون تو حتی نفس هم نمی توانم بکشم


امروز در آغوش دیگری نفس نفس میزند!!!

۵ نظر

گره کور!دل اگر بستی

محکم نبند!!!

مراقب باش گره کور نزنی!!!

او میرود!!!

آنوقت تو میمانی و یک گره کور!!!

۶ نظر

نمک بر زخم!اشک هایم زیادی شور شده اند


مگر چقدر نمک بر زخمم 


پاشیدی و رفتی...!!!!

۱ نظر