پیـــــــــــــــــــــــــــــــــتِک

بایگانی


پیوندهازندگی رو بی تو نمیخواهم

دیگر نه من , نه تو , نه زندگی 

دردهایم را برای خاک میگویم

شنیده ام خاک سرد است

شاید توانست داغ دلم را خاموش کند

دیگر آنجا من هستم و یه دنیا خاطره از تو....


۶ نظر ۰۸ تیر ۹۶ ، ۲۳:۰۳
Va hid
خوش بحالت غریبه!!!
دنیای کسی هستی که دنیای من است
چنان در تو غرق شده که بخاطر تو مرا نادیده میگیرد….
مرا…. اشک هایم را…. دلتنگی هایم را…. غم هایم را….بغض هایم را…. 
میبیند و چشم هایش را میبندد….
فقط بخاطر توووووو….
منِ مغرور را به جایی رساندی….
که همه وجودم را بغض فرا گرفته….
بغض حسادت به تو!!

خوشبحالت غریبه….

۵ نظر ۰۸ تیر ۹۶ ، ۱۷:۳۵
Va hid

دیکته روزگار نبودنت را برایم تکرار می کند


و نمره من ،  باز می شود صفر!!!


هنوز نبودنت را یاد نگرفته ام....

۱ نظر ۰۸ تیر ۹۶ ، ۱۷:۲۵
Va hidیـادَت بــآشــَــد

زن هــــآ

تـــَــنــــهــآیـیـشــآن را گــِــریـه مـی کـــُــنـنـد

و مــــَـــردهـــآ

گــِــریـه شــآن را تـــَــنــــهـــآیـــی . . .
 
 وبلاگ تمنای دل

۶ نظر ۰۸ تیر ۹۶ ، ۱۱:۴۳
Va hid