خاطر خواهی!


خاطر خواهی یعنی


زیر خروارها خاطره تنها خاطره به خاطرم خطور می کند


و خاطرش از خاطرم عبور نمی کند !
از طرف خودم

۳۳

معشوق خیالی!


چه خیالیست ،چه خیالیست ،با تو بودن چه خیالیست!


چه خیالیست که تعبیر ندارد؟!


نکند وهم و خیال است، خیالی که خیالیست!
از طرف خودم

۳۰

حسادت زنانه!


چند صباحیست که زمن دل بریدی و رفتی

 

در غم نبودنت عجیب  با رویا وآرزو سر می کنم

 

شاید حسادت زنانه ات  گل کند و برگردی !
از طرف خودم

۲۲

وصال در آخرت!


همه شب در این امیدم که ز صبح زند نشانی          دل من دوباره بیند نگهت ،کنون نهانی


زده ام به جستجویت به هر آن کجا که باشی          من پی توام هنوزم ، چو خفا کنی مکانی


شده است دیر زمانی ، که وصال رقم نیفتاد              نکند رسم به پیری ،گذرد سال جوانی


اگرم  زمن پرسی که هنوز به انتظارم !            من  شروع نکردم عشق را ،که تمام کنم زمانی !


من ز عشق تو بسوزم تا هرآن کجا که باشد           چون زمین نشد ،که آخر ،در ابد کنار بمانی !
از طرف خودم

۲۳
پیوندها
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان