پیـــــــــــــــــــــــــــــــــتِکپیوندهااشک هایم زیادی شور شده اند


مگر چقدر نمک بر زخمم 


پاشیدی و رفتی...!!!!

۱ نظر ۰۹ تیر ۹۶ ، ۰۰:۲۱
Va hid

دلم به بهانه ندیدنت گریست 


بگذار بگرید و بداند 


هرچه خواست همیشه نیست ...

۴ نظر ۰۸ تیر ۹۶ ، ۲۳:۵۰
Va hidزندگی رو بی تو نمیخواهم

دیگر نه من , نه تو , نه زندگی 

دردهایم را برای خاک میگویم

شنیده ام خاک سرد است

شاید توانست داغ دلم را خاموش کند

دیگر آنجا من هستم و یه دنیا خاطره از تو....


۶ نظر ۰۸ تیر ۹۶ ، ۲۳:۰۳
Va hid
خوش بحالت غریبه!!!
دنیای کسی هستی که دنیای من است
چنان در تو غرق شده که بخاطر تو مرا نادیده میگیرد….
مرا…. اشک هایم را…. دلتنگی هایم را…. غم هایم را….بغض هایم را…. 
میبیند و چشم هایش را میبندد….
فقط بخاطر توووووو….
منِ مغرور را به جایی رساندی….
که همه وجودم را بغض فرا گرفته….
بغض حسادت به تو!!

خوشبحالت غریبه….

۵ نظر ۰۸ تیر ۹۶ ، ۱۷:۳۵
Va hid