متنفرم از حس های دروغین

متنفرم از زندگی سرد

متنفرم از بودن هایی که نبودن است

متنفرم از صداقتی که عشق نامیده شد

متنفرم از تمام حس های دروغین

 

 

۳۹

باورم نشد!!

هنوز هم نبودنت باورم نشد

چقدر ساده دلم که هنوز منتظرم
۲۴

چقدر ظالمانه!!

این ها فقط چند تا  توله سگ نیستند

بلکه نسبت به ادم های ناتوان هم یه عده همین کار می کنند!!
ما برتریم!!!
۳۳

ما حتی خر هم نیستیم!!کاش من هم خر بودم !!!

۴۶
پیوندها
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان