پیـــــــــــــــــــــــــــــــــتِکپیوندها


هست ولی نیست آنکه دلم با او نیست


نیست ولی هست آنکه دلم با او هست


از طرف خودم

۵۷ نظر ۱۰ شهریور ۹۶ ، ۱۱:۴۱
Va hid


واژه ای برای سرودنت نیافته ام

 

 آخر واژه ها هم با دیدنت خودشان را گم کرده اند!

 

   

از طرف خودم

۵۶ نظر ۰۲ شهریور ۹۶ ، ۱۷:۵۴
Va hid


چه بی احساس پر احساس آخرین دیداراز کنارت عبور کردم


نگاه نکردن من تاوان خوشبختی توست


حسرت دیدارت به جان ماند تا تو دل نبندی و بگریزی


آری ،من ناجوانمردانه در حق تو جوانمردی کردم


 فقط بگریز که دگر جوانمرد ،جوانمرگ نشود !

 

 

از طرف خودم

۴۱ نظر ۳۱ مرداد ۹۶ ، ۲۲:۵۴
Va hid


دلم تنگ است و غمگین است 

دلم آشوب تو دارد 


دلم سرگشته  و حیران 

سوال از کوی تو دارد !!


مدام از من نپرس ای دل 

سراغ از دل نمی گیری !!


زخود رانده مرا آن دل 

 دل بی رحم و  خون ریزش


نگو ای دل سراغش گیر 

 نگو ای دل وفایش کن!!


کجاست مجنون لیلی ها 

که آموزد وفایم را


شب و روزم  شده لیلی 

به غیر از تو نبود میلی


مدام ذکر تو  را گویم 

گهی ناله گهی زاری


اگر با تو وصالی نیست 

چرا عاشق تو را گشتم!!


چرا دیوانه و رنجور

پی آن جام می، گشتم


گناه عاشقی  را گوی؟؟؟

سپس من را بران از کوی!!


نگو عاشق، نباید گشت

نگو عاشق، چو بیمارست


که تا عاشق نشد آدم

نداند درد و این ماتم


اگر رنگی به صورت نیست

اگر مال و مقامی نیست


عوض، عشقی به دل دارم

که در مجنون لیلی نیست !!


نه فرهاد اینچین بودَش!!
نه مجنون این همه عاشق!!!


ز اقبال بد ما شد !!

که یار با دیگری یار شد!!!


هنوز باور نشدرفتی!!

من عاشق تو را خواهم!!


اگر با تو نباشد عشق!!

ز دنیا مرگ و غم خواهم !!!


خدایا ظلم و جورت را !!!

تمام کردی به این تنها!!!


فقط خواهش کنم از تو!!

ز مرگ راحت شوم از تو!!!از طرف خودم


۵۱ نظر ۲۷ مرداد ۹۶ ، ۱۳:۱۸
Va hid